Лирическо отклонение

Може би е, защото съм „впечатлителен, като ученичка“, но не спирам да се заливам от смях на това. Предварително се извинявам за съдържанието. Enjoy!

Facebook Twitter Email Plusone

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>