Имението на Фарнъм

Много се постарах да напиша подобаващо ревю за „Имението на Фарнъм“. Ако на някой му е интересно може да намери текста при Цонко.

Facebook Twitter Email Plusone

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>