Флейтата

Класическите инструменти, които се вписват добре в популярната музика, са много малко. Веднъж като се впишат обаче, изнасят цели албуми на гърба си. Такъв е случаят с флейтата:

И още по-приятно осезаемо:

Facebook Twitter Email Plusone

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>