Wall Street : Money Never Sleeps


Обещаващи зачатъци на история. Ужасяваща музика. С много малки изключения – лош подбор на актьорите. Никога не съм предполагал, че ще ми хареса как играе Майкъл Дъглас.

… ще има още…

Facebook Twitter Email Plusone

2 comments

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>