Свободата такава, каквато трябва да бъде

Някъде из вкъщи се мотае едно мое „философско есе“ за свободата, което съм писал в не-знам-кой-клас. Тогава мислех, че всичко за свободата ми е ясно и съм се постарал да го демонстрирам. Оценено е с шестица, каквото и да означава това.

Сега, не мога да преценя, дали в момента ми е повече или по-малко ясно, какво точно е свободата. Но мисля, че бих могъл уверено да посоча някое нейно проявление с пръст. Мисля, че бих могъл и горе-долу да изброя някои нейни характеристики. Ето…

Свободата трябва да е осъзната. Това автоматично прави несъществуващо едно такова нещо, като „безкрайната свобода“, защото ако то няма граници, как ще разбереш, че съществува? Другото, което е, че очертанията на свободата трябва да могат да се предефинират от самия теб – да бъдат меки, отзивчиви и приятни на пипане. Иначе казано трябва да знаеш с колко точно свобода разполагаш, за да има тя смисъл за теб.

Свободата трябва да е ангажираща. Тоест трябва да я упражняваш, за да придобиеш чувство за нея. Защото ако не я ползваш, за какво ти е?! Ако не я употребяваш, тя все едно не съществува за теб.

Сега трябва да кажа и какво имам предвид под „упражняване“ на свободата и може представата за нея да се позакръгли.

При все, че човекът има някои наистина отвратителни таланти, в природата му са намерили място и такива, които са достойни за уважение. Напоследък се убеждавам, че най-прекрасният от тях е способността му да създава разни неща. Затова си мисля, че за да е свободен един човек, той трябва да има възможността да твори. При това трябва преградите на неговата свобода да не го подпират. Хубаво е да ги вижда и да знае, че може да ги побутне малко по-нататък, но да не го притискат. Единственото правило, което трябва да спазва, е да внимава да не превзема насила части от свободата на съседите си.

Ето и едно проявление на свободата, която ви описах. Благодаря за вниманието.

ПП. Авторът си запазва правото да се отрече напълно от написаното.

Facebook Twitter Email Plusone

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>