Sheer Coolness

Ако не се лъжа във „Фондацията“ имаше един такъв момент, че много неща в живота и в езика на човеците бяха останали от минали времена и никой не помнеше, какъв точно им е произходът. Мисля, че някой ден така ще се случи и с Jamiroquai. Когато някой е много кул, ще му казват, че е джамирокуай.

Facebook Twitter Email Plusone

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>