2 comments

  1. зонк

    много красива! и как леко свири все правилните групи, и то на бас, и от време на време леко се усмихва.:) предвещавам й шеметна кариера, а на нас – много приятно слушане 🙂 тенкю за находката!

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>