книги

Тук ще откривате заглавия на книги, които мисля да прочета някой ден. Ако са ми харесали много или пък изобщо не са ми харесали, твърде е вероятно да откриете мнението ми за тях при Цонко или пък тук.

Der Weltensammler – Илия Троянов
– Андреас Ешбах – Един трилион евро

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>