Tagged: random thoughts

Good omens

Возя си се аз в рейса тази сутрин и заспалият ми поглед се спира върху красива млада дама, която обсъжда нещо със седящата до нея не толкова красива млада дама. Понеже съм отнесено позитивна личност, започвам набързо да нахвърлям един прекрасен образ за прелестната дама в представите си. В този момент ушите ми долавят следното, произнесено с особено възторжен тон от нея: „Скорпиънс“, „Нена“ и „Крис де Бърг“… Ушите ми мигновено започнаха да спират да чуват, причерня ми и повече нямах сили да градя какъвто и да е образ повече.

Малко по-късно, след като вече се бях поотърсил от обзелия ме потрес, се замислих и стигнах до извода, че това не може да е съвпадение, нито пък случайност. Няма такава ентропия, която да накара едно такова прекрасно същество да успее за няма и три секунди да изброи трите най-противни имена в съвременната музика, от които просто ме побиват тръпки, получавам уртикария, спирам радиото и тичам към кенефа. Това трябва да е знамение! Няма друго обяснение. Остава само да разбера, какво точно…

TITN

…laid her face on the water and swam a choppy little four- beat crawl out to the raft. The water reached up for her, pulled her down tenderly out of the heat, seeped in her hair and ran into the corners of her body. She turned round and round in it, embracing it, wallowing in it. Reaching the raft she was out of breath, but a tanned woman with very white teeth looked down at her…