Sheer Coolness

Ако не се лъжа във „Фондацията“ имаше един такъв момент, че много неща в живота и в езика на човеците бяха останали от минали времена и никой не помнеше, какъв точно им е произходът. Мисля, че някой ден така ще се случи и с Jamiroquai. Когато някой е много кул, ще му казват, че е джамирокуай.